bến xe Thượng Lý

Hải Phòng thí điểm mở tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung

Ngày 12-9-2018, UBND thành phố Hải Phòng cho biết: Tới đây, tại Hải Phòng sẽ diễn ra Lễ khởi hành phương tiện chạy thí điểm tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt – Trung.