bế mạc SEA Games

SEA Games 30 bế mạc ngắn gọn và ý nghĩa

Lễ bế mạc SEA Games 30 tại nước chủ nhà Philippines đã diễn ra ngắn gọn và ý nghĩa vào tối ngày hôm nay 11-12. Cờ đăng cai SEA Games 31 vào năm 2021 cũng đã được Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines trao cho phía Việt Nam.