báy bay King Air

Máy bay King Air đâm vào nhà kho khi cất cánh, không ai sống sót

Toàn bộ 10 người trên phi cơ thương mại Beechcraft King Air 350 đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay bất ngờ đâm vào nột nhà kho gần đường băng lúc cất cánh.