bầu Đệ

Thanh Hóa và câu chuyện dọa bỏ giải

Những câu chuyện bỏ giải, mua đi bán lại thân xác các CLB vẫn diễn ra như cơm bữa và Thanh Hóa, đội bóng ông bầu Nguyễn Văn Đệ làm chủ tịch, chính là hình ảnh đại diện tiêu biểu cho nền bóng đá “kiểu mẫu” này.