bầu cử lại

Israel giải tán quốc hội, tiến hành bầu cử lại

Quốc hội Israel thông qua quyết định giải tán, theo đó buộc nước này phải tiến hành tổng tuyển cử lần hai, sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu không thể thành lập được chính phủ liên minh.

Ông Netanyahu không thành lập được chính phủ, Israel có thể bầu cử lại

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa thành lập được chính phủ liên minh dù sắp đến hạn chót, khiến quốc hội nước này có thể bị giải tán để tổ chức tổng tuyển cử lần hai.