bất ổn tâm lý

Nữ sinh chuyển trường vì bị cô giáo đánh và sỉ nhục nhiều lần

Nhiều lần bị nữ giáo viên dạy Văn đánh, cho học sinh khác chế giễu trước lớp, nữ sinh lớp 8 ở Khánh Hòa đòi nghỉ học, buộc gia đình phải chuyển trường.