bắt người xiết nợ

CSGT Hà Nội bắt nóng nhóm xiết nợ đánh và bắt giữ người

CSGT Hà Nội bắt nóng nhóm đối tượng xã hội đen xiết nợ đánh, bắt giữ người trái pháp luật.