bất ngờ đình chiến

Apple bất ngờ đình chiến với Qualcomm

Hai hãng công nghệ Apple và Qualcomm bất ngờ tuyên bố chấp dứt mọi tranh chấp liên quan đến phí bản quyền và kết thúc tất cả các vụ kiện đang diễn ra giữa hai bên trên toàn cầu.