bất cập lớn

Loại bỏ bớt các nhà đầu tư yếu kém tham gia dự án công - tư

Ngày 5-6, tại Hà Nội, Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT)tổ chức hội nghị Phổ biến Nghị định số 63/2018/NĐ-CP (Nghị định 63) về đầu tư theo hình thức công - tư (PPP).