bảo vệ nội bộ

Cục An ninh Chính trị nội bộ: 60 năm vang mãi những chiến công

Trải qua nhiều thử thách cam go của thời chiến cũng như trong thời bình, lực lượng An ninh Chính trị nội bộ đã trưởng thành về mọi mặt và lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân... 

Công tác hồ sơ Cảnh sát đáp ứng nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bảo vệ nội bộ, phục vụ nhân dân

Ngày 12/1/2015 tại Hà Nội, Hội nghị triển khai công tác Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát nhân dân năm 2015 đã diễn ra. Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát khẳng định, năm 2015, công tác Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát sẽ tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đáp ứng nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bảo vệ nội bộ, phục vụ nhân dân.