bảo vệ hòa bình

Ấn - Trung vẫn lùng bùng

Rõ ràng mùa hè năm nay rất “nóng”. Trong khi thế giới còn đang lo ngây ngấy về một cuộc chiến (có thể là chiến tranh hạt nhân) giữa Mỹ - Triều Tiên, thì tin tức về những cuộc đụng độ giữa binh lính Ấn Ðộ và Trung Quốc ở biên giới tiếp tục được phát đi.