bảo vệ doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải cởi trói, hỗ trợ, bảo vệ doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cần phát huy kết quả, làm tốt công tác tham mưu với vai trò là cơ quan của một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp (DN). Cần quan triệt tinh thần cởi trói, hỗ trợ, bảo vệ DN.

Giải pháp bảo vệ doanh nghiệp trước việc hãng tàu Hanjin xin phá sản

Để tìm kiếm giải pháp ứng phó với việc hãng tàu Hanjin xin phá sản, ngày 23-9, các cơ quan quản lý chuyên ngành đã cùng các hiệp hội chủ hàng họp bàn nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn của các DN, hiệp hội để tìm giải pháp tháo gỡ.