báo mới

Đón đọc báo Văn nghệ Công an số 318

Văn nghệ Công an số 318 phát hành thứ năm, ngày 1-12-2016.

Đón đọc Chuyên đề ANTG tuần số 1583

Chuyên đề ANTG tuần số 1583 sẽ đến tay độc giả vào sáng thứ Tư, ngày 28-6.

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 158

Báo Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 158 phát hành ngày 13-5-2016, giá 3.900 đồng. Với những nội dung chính:

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 157

Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 157, phát hành ngày 6/5/2016, giá 3.900 đồng, với những nội dung chính:

Đón đọc chuyên đề An ninh thế giới số 1565

Chuyên đề An ninh thế giới số 1565 sẽ phát hành vào sáng thứ Tư, ngày 27-4-2016. Với những bài sau:

Đón đọc An ninh thế giới giữa tháng số 99

An ninh thế giới giữa tháng phát hành Chủ nhật, ngày 10-4-2016. Với các nội dung:

Đón đọc Chuyên đề An ninh thế giới tuần số 1531

Chuyên đề Chuyên đề An ninh thế giới tuần số 1531 phát hành sáng ngày thứ Tư, 19-12-2015.