báo mới

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu tuần số 316

Cảnh sát toàn cầu tuần số 316 phát hành ngày 7-6-2016, giá 3.900 đồng. Với những nội dung chính:

Đón đọc Chuyên đề CSTC cuối tuần số 156

Đón đọc chuyên đề CSTC cuối tuần số 156 phát hành sáng thứ Sáu ngày 29-4-2016, giá 3.900 đồng.

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu tuần số 308

Phát hành ngày 12-4-2016, giá 3.900 đồng, với những nội dung chính:

Đón đọc chuyên đề An ninh thế giới số 1559

Chuyên đề An ninh thế giới số 1559 sẽ phát hành vào sáng thứ Tư, ngày 6/4/2016. Với những bài sau:

Đón đọc chuyên đề An ninh thế giới số 1558

Chuyên đề An ninh thế giới số 1558 sẽ phát hành vào sáng thứ Bảy, ngày 2/4/2016. Với những bài sau:

Đón đọc chuyên đề An ninh thế giới số 1556

Chuyên đề An ninh thế giới số 1556 sẽ phát hành vào sáng thứ Bảy, ngày 26/03/2016.

Đón đọc Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu tuần số 304

Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu tuần số 304 phát hành sáng ngày thứ Ba, 14/03/2016 với nhiều bài hấp dẫn:

Văn nghệ Công an số 280

Phát hành thứ năm, ngày 10-3-2016. Với các bài chính sau:

Đón đọc chuyên đề Văn nghệ Công an số 279

Chuyên đề Văn nghệ Công an số 279, phát hành thứ Năm, ngày 3-3-2016. Với các bài chính sau:

Đón đọc chuyên đề VNCA số 278

Văn nghệ Công an số 278, phát hành thứ năm, ngày 25-2-2016.

Đón đọc Văn nghệ Công an số 277

Văn nghệ Công an số 277, Phát hành thứ năm, ngày 18-2-2016. Với các bài chính sau:

Đón đọc chuyên đề An ninh thế giới số 1542

Chuyên đề An ninh thế giới số 1541 sẽ phát hành vào sáng thứ Bảy, ngày 26/1/2016.

Đón đọc Chuyên đề An ninh thế giới số 1.540

Chuyên đề An ninh thế giới số 1.540 phát hành sáng ngày thứ Tư, 20/1/2016, giá 3.900 đồng.

Đón đọc Văn nghệ Công an số 272

Đón đóc Văn nghệ Công an số 272 Phát hành thứ năm, ngày 14-1-2016, giá bán lẻ 6.000 đồng/tờ.

Đón đọc Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu tuần số 296

Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu tuần số 296 phát hành sáng ngày thứ Ba, 12/01/2016, giá 3.900 đồng.

Đón đọc Chuyên đề An ninh thế giới số 1534

Chuyên đề An ninh thế giới số 1534 phát hành sáng ngày thứ Tư, 30-12-2015, giá 3.900 đồng. Với nhiều bài hấp dẫn cùng các cây bút có tên tuổi.

Đón đọc An ninh Thế giới cuối tháng số 208

An ninh Thế giới cuối tháng số 208 phát hành từ thứ 3, ngày 25-12-2018, với các nội dung: