báo mới

Đón đọc An ninh Thế giới giữa tháng số 111

Phát hành Thứ Hai, ngày 10-4-2017, với các nội dung:

Đón đọc báo Văn nghệ Công an số 321

Văn nghệ Công an số 321, phát hành thứ năm, ngày 22-12-2016.

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 187

Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 187 Phát hành ngày 2/12/2016, giá 3.900 đồng.

Đón đọc báo Văn nghệ Công an số 316

Văn nghệ Công an số 316, phát hành thứ năm, ngày 17-11-2016.

Đón đọc Cảnh sát Toàn cầu cuối tuần số 181

Phát hành thứ 6 ngày 21-10-2016, giá 3.900 đồng

Đón đọc báo Văn nghệ Công an số 311

Văn nghệ Công an số 311 Phát hành thứ năm, ngày 13-10-2016

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu tuần số 334

Cảnh sát toàn cầu tuần số 334 phát hành thứ Ba ngày 11/10/2016, giá 3.900 đồng.

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu tuần số 331

Cảnh sát toàn cầu tuần số 331 phát hành ngày 20/9/2016, giá 3.900 đồng.

Đón đọc báo Văn nghệ Công an số 307

Chuyên đề Văn nghệ Công an số 307, phát hành thứ Năm, ngày 14-9-2016.

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu tuần số 328

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu tuần số 328 phát hành ngày 30/8/2016, giá 3.900 đồng.

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 173

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 173 phát hành ngày 26/8/2016, giá 3.900 đồng. 

Đón đọc ANTG số đặc biệt

An ninh thế giới tuần phát hành số đặc biệt nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2016) và 20 năm Văn hóa Văn nghệ Công an- Chuyên đề ANTG (1996-2016).

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu tuần số 325

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu tuần số 325 phát hành ngày 9/8/2016, giá 3.900 đồng. Bao gồm những nội dung chính:

Đón đọc An ninh Thế giới giữa tháng số 103

Phát hành thứ Tư, ngày 10-8-2016. Với các nội dung:

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu tuần số 322

Cảnh sát toàn cầu tuần số 322 phát hành ngày 19/7/2016, giá 3.900 đồng.

Đón đọc Chuyên đề CSTC tuần số 319

Đón đọc chuyên đề CSTC tuần số 319 phát hành sáng thứ Ba ngày 28-6- 2016, giá 3.900 đồng.

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu tuần số 317

Cảnh sát toàn cầu tuần số 317 phát hành ngày 14-6-2016, giá 3.900 đồng.