báo mới

Đón đọc báo ANTG giữa tháng - cuối tháng Xuân Kỷ hợi 2019

Báo An ninh Thế giới giữa tháng - cuối tháng số Xuân Kỷ hợi 2019 (Gộp số ANTG Cuối tháng 1 số 209 và ANTG Giữa tháng 2 số 133),phát hành thứ 2, ngày 14-1-2019.

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu tuần số 249

Mời các bạn đón đọc Cảnh sát toàn cầu tuần số 249 Phát hành ngày 23-2-2018, giá 3.900 đồng,  với các nội dung sau:

Đón đọc Văn nghệ Công an số 374

Văn nghệ Công an số 374, phát hành thứ năm, ngày 28-12-2017. Với các bài chính sau:

Đón đọc CSTC cuối tuần số số 235

CSTC cuối tuần số số 235, phát hành ngày 10-11-2017, giá 3.900đ

Đón đọc CSTC cuối tuần số 233

CSTC cuối tuần số 233 phát hành ngày 27-10-2017, giá 3.900đ, với những nội dung chính sau:

Đón đọc Văn nghệ Công an số 360

Văn nghệ Công an số 360 phát hành thứ năm, ngày 21-9-2017.

Đón đọc An ninh Thế giới cuối tháng 8 số 192

An ninh Thế giới cuối tháng 8 số 192, phát hành từ thứ Sáu, ngày 25-8-2017.

Đón đọc CSTC tuần số 376

Báo CSTC tuần số 376, phát hành ngày 15-8-2017, giá 3.900 đồng

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 222

Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 222, phát hành sáng thứ Sáu 11-8, giá 3.900 đồng

Đón đọc chuyên đề CSTC Cuối tuần số 218

Chuyên đề CSTC Cuối tuần số 218, phát hành thứ sáu, ngày 14-7-2017, giá 3900 đồng.

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 217

Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 217 phát hành ngày 7/7/2017, giá 3.900 đồng với những nội dung chính:

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 216

Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 216 phát hành ngày 30-6-2017, giá 3.900 đồng với những nội dung chính:

Đón đọc Cảnh sát Toàn cầu số 367

Cảnh sát Toàn cầu số 367, phát hành thứ 3 ngày 13-6-2017, giá 3.900 đồng.

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 208

Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 208, phát hành ngày 5-5-2017, giá 3.900 đồng. Với các nội dung chính sau:

Đón đọc An ninh Thế giới giữa tháng số 111

Phát hành Thứ Hai, ngày 10-4-2017, với các nội dung:

Đón đọc Văn nghệ Công an số 331

Văn nghệ Công an số 331, phát hành thứ năm, ngày 9-3-2017.

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 197

Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 197, phát hành ngày 17-2-2017, giá 3.900 đồng. Với các nội dung chính sau:
« Trước1 2 3 4 5