bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Không để các BOT trở thành điểm “nóng”

Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát và giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong quản lý, khai thác các tuyến giao thông theo hình thức BOT, bảo đảm tình hình an ninh trật tự, không trở thành điểm “nóng” tại các BOT…