bảo đảm ATTP

Nhiều hoạt động nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết

Bắt đầu từ 1-2 đến ngày 7-2, “Tuần lễ an toàn thực phẩm (ATTP) Tết 2018” sẽ diễn ra, đây một trong nhiều hoạt động rất thiết thực của Hà Nội nhằm góp phần bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm.