báo chi TP HCM

TP Hồ Chí Minh quy hoạch còn 19 cơ quan báo chí

Ngày 22/5, Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức đã ký ban hành quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP Hồ Chí Minh đến năm 2025.