báo cáo tổng hợp

Quốc hội sẽ chất vấn việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ

Theo chương trình làm việc, ngày 30-10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình sẽ thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Xử lý nghiêm và công khai cán bộ lãnh đạo liên quan gian lận thi cử

Là ý kiến của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV.