báo cáo nhân quyền

Báo cáo nhân quyền - vẫn cách nhìn phiến diện

“Đến hẹn lại lên”, ngày 11/3/2020, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố “Báo cáo nhân quyền quốc gia năm 2019”. Không quá bất ngờ khi trong bản báo cáo này, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục “điệp khúc”: Việt Nam “vi phạm nhân quyền”.

Nhìn lại những trò xuyên tạc gây rối trong năm 2014

Trước khi được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc (UNHRC) nhiệm kỳ 2014-2016 thì ngay từ năm 2009, Việt Nam đã tiến hành thực hiện báo cáo chu kỳ 1 của “Cơ chế kiểm định định kỳ phổ quát” về các vấn đề nhân quyền. Đến đầu tháng 2/2014, Việt Nam cũng đã thực hiện báo cáo chu kỳ 2 tại Liên Hiệp quốc (LHQ). Tất cả 2 lần báo cáo này đều được LHQ đánh giá cao.

Lời cảnh tỉnh “ảo vọng nhân quyền”!

Không ít người lâu nay vẫn tự ví nước Mỹ là “thiên đường tự do”, là nơi mẫu mực về đảm bảo nhân quyền, từ đó mỗi khi trong nước có những vấn đề mà họ chưa hài lòng thì số này lại tìm ảo vọng phía Tây bán cầu, mong sự “hà hơi” giúp sức.