báo cáo doanh thu

Doanh nghiệp đa cấp phải báo cáo doanh thu và kết quả nộp thuế

Theo Cục Quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công Thương cho biết, Cục đã đề nghị các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2016.