bao bì tôm đông lạnh

Phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì tôm đông lạnh

Virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 được tìm thấy trên bao bì sản phẩm tôm đông lạnh nhập khẩu vào Trung Quốc từ Ecuador.