báo Tết Bính Thân

Bưu điện Việt Nam tổ chức nhận đặt mua báo chí xuất bản quý I- 2016

Trong tháng 12-2015, Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức nhận đặt mua báo chí xuất bản quý I-2016 và báo Tết Bính Thân.