băng nhóm trộm trâu

Liên tiếp trộm trâu để… trả góp ôtô

Sáng 20-3, khi ra chuồng cho trâu ăn, gia đình anh Bùi Văn Nẹm thất thần khi con trâu cái của gia đình có giá trị khoảng 20 triệu đồng đã biến mất.