bàn thắng cuộc đời

Bàn thắng cuộc đời của Công Phượng

Ở độ tuổi chín nhất của sự nghiệp, Công Phượng đang ghi những bàn thắng mang ý nghĩa cuộc đời.