bản sách

Nhập siêu văn hóa phẩm

Theo thống kê của Cục Xuất bản, in và phát hành, năm 2015, Việt Nam xuất khẩu 392 ngàn bản sách, 6,8 triệu tờ báo, tạp chí nhưng nhập khẩu đến 60 triệu bản sách, 8,5 triệu bản tờ báo, tạp chí. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 24,1 triệu USD, trong đó, nhập khẩu khoảng 20 triệu USD, xuất khẩu 4,1 triệu USD.

Cung ứng 110 triệu bản sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, để phục vụ năm học mới 2019-2020, đơn vị sẽ cung ứng khoảng 110 triệu bản sách giáo khoa để phục vụ học sinh, phụ huynh.