bản quyền nội dung

Thực thi bản quyền trong văn học nghệ thuật sẽ tốt hơn

Theo Hiệp định thương mại tự do EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, nội dung và phạm vi các quyền được bảo hộ và các chủ thể quyền liên quan đến khía cạnh quyền tác giả và quyền liên quan có mức yêu cầu cao hơn. Việc thực thi các cam kết được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động thực thi bản quyền tác phẩm văn học, nghệ thuật nhưng cũng có không ít thách thức với lĩnh vực này trong tương lai gần.

Bảo vệ bản quyền nội dung số trên môi trường mạng

Ngày 14/2/2020, Công ty cổ phần Truyền thông đa phương tiện Thủ Đô (Thủ Đô Multimedia) cho biết, đã công bố nghiên cứu và phát triển thành công giải pháp bảo vệ bản quyền nội dung số trên môi trường mạng, bằng cách kết hợp DRM (giải pháp bảo vệ bản quyền nội dung số) và Finger Print Online (giải pháp phát hiện nguồn phát tán nội dung).