bàn giao cho cảnh sát hoa kỳ

Bàn giao hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm cho Cảnh sát Hoa Kỳ

Hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm phạm tội “xâm hại tình dục trẻ em” và “sản xuất, phân phối, mua hoặc sở hữu ma túy” đã bị lực lượng công an Việt Nam bắt giữ và bàn giao cho Cảnh sát Hoa Kỳ.