bản đồ eez

Philippines sẽ đóng dấu bản đồ EEZ lên hộ chiếu du khách Trung Quốc

Du khách Trung Quốc đến Philippines sẽ bị đóng một con dấu thị thực đặc biệt thể hiện rõ hình ảnh vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines trên Biển Đông.