bản Lù

Nhiều điểm khai thác vàng trái phép ở Sơn La

Trong cuộc tập kích vào những điểm khai thác vàng trái phép thuộc địa phận bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, Công an Sơn La đã bắt giữ nhiều đối tượng…