bám mắt đường

Cảnh sát giao thông bám mặt đường những ngày nắng nóng đỉnh điểm

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm khi nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 39 độ C. Người người tìm bóng mát để tránh nắng nóng.