bám cơ sở

Những lá chắn giữ bình yên thôn xóm

Trực tiếp xuống địa bàn, bám cơ sở, nắm tình hình an ninh trật tự cũng như tâm tư, nguyện vọng, cuộc sống của người dân… Đó là việc làm thường xuyên của Trung tá Hán Trung Dũng - Trưởng Công an xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Chuyện hằng ngày ở Công an xã nơi biên giới

Để huyện biên giới Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước được bình yên, có công sức không nhỏ của những cán bộ Công an xã đang ngày đêm bám trụ địa bàn.

Dấu ấn Công an chính quy ở các xã biên giới

Lai Châu là một trong những tỉnh đi đầu trong việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, với mục tiêu “xã bám cơ sở”, Công an gần dân để nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Và điều quan trọng nhất của việc chính quy hoá lực lượng Công an xã là giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay tại địa bàn cơ sở.