bài phát biểu trực tuyến

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Gắn kết, tự cường, hiện thực hóa một Cộng đồng ASEAN vững mạnh

Tại Lễ khai mạc Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 sáng nay, 8-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu trực tuyến, gửi thông điệp tới Đại hội đồng.