bãi cọc cổ

Phát hiện thêm bãi cọc cổ hơn 2.000 năm tuổi

Bãi gỗ cổ được phát hiện trong quá trình khai quật khảo cổ tại di tích Thiên Long Uyển, thuộc thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), sẽ mở ra một hướng nghiên cứu mới cho các nhà nghiên cứu lịch sử…