bác sỹ nội trú

Tuyển đặc cách 10 bác sỹ nội trú và thủ khoa xuất sắc

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển đặc cách bác sỹ nội trú và thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội năm 2017.