bác sỹ gia đình

Ra mắt Ban chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sỹ gia đình

Sáng 16- 2, tại Hà Nội, Bộ Y tế  đã ra mắt Ban chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sỹ gia đình giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 5397/QĐ-BYT ngày 18- 12- 2015.

Bác sỹ gia đình góp phần giảm tải cho các bệnh viện

Theo Đề án “Xây dựng và phát triển mô hình bác sĩ gia đình” (BSGĐ) được Bộ Y tế phê duyệt, giai đoạn 2013-2015, Hải Phòng là một trong 7 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm 5 phòng khám BSGĐ. BSGĐ là xu hướng phù hợp giúp tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng, kiểm soát bệnh tật, hạn chế diễn biến tăng nặng của người bệnh tại nhà, tiết kiệm chi chí và giảm tải cho các cơ sở y tế.

Phát triển mô hình bác sỹ gia đình

Năm 2016, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sỹ gia đình trong hệ thống y tế của thành phố nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, toàn diện, liên tục, thuận lợi cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, góp phần giảm quá tải bệnh viện.