ba lần gặp

3 lần vinh dự được gặp Tổng Bí thư Lê Duẩn

Sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã 4 lần về thăm quê hương tại làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành (Triệu Phong, Quảng Trị). Nhiều cán bộ và người dân may mắn được gặp Tổng Bí thư, nghe ông trò chuyện và dặn dò. Với họ, đó là những kỷ niệm thật đẹp đẽ, không thể nào quên trong cuộc đời...