bà Phạm Thị Thanh Trà

Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Chủ tịch tỉnh Yên Bái

Chiều 8-2, HDDN tỉnh Yên Bái khóa 18 tiến hành Kỳ họp thứ Tư (bất thường) bầu chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh.