arsen hữu cơ

Tiếp tục truy trách nhiệm vụ công bố sai thông tin về nước mắm truyền thống

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) yêu cầu báo cáo về việc kiểm điểm, xử lý các cá nhân trong vụ cố tình công bố sai thông tin về nước mắm truyền thống. Bên cạnh đó, Bộ này cũng yêu cầu báo cáo việc kiểm điểm với cá nhân Chủ tịch Vinastas Đoàn Phương. Báo cáo phải gửi về Bộ Công Thương trước ngày 20-4.