army games

Bản lĩnh đội tuyển xe tăng Việt Nam trong lần 2 “xung trận”

Cho dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam tiếp tục thể hiện được bản lĩnh, trình độ của mình trong lần “xung trận” thứ 2 tại Army Games 2020.