app khám chữa bệnh

Số hóa công tác khám chữa bệnh của ngành y tế TP Hồ Chí Minh

Ứng dụng “Tra cứu nơi khám chữa bệnh” trên điện thoại thông minh và máy tính bảng vừa được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh triển khai thử nghiệm với mong muốn số hoá công tác khám chữa bệnh của ngành y tế thành phố và cung cấp cho người dân biết rõ cần khám chữa bệnh ở đâu là phù hợp nhất.