Ao Bà Om

Bác bỏ thông tin sai lệch về danh thắng quốc gia Ao Bà Om

Do ảnh hưởng của khô hạn, danh thắng quốc gia Ao Bà Om bị cạn đã có nhiều thông tin đồn thổi cho rằng nhân “cơ hội” này, chính quyền sẽ tiến hành lấp ao và cho người bắt cá đem… bán. Ngành chức năng của tỉnh Trà Vinh vừa chính thức lên tiếng bác bỏ những thông tin sai lệch…