anh viện trợ việt nam

Anh viện trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Ngày 3/11, Anh đã công bố khoản viện trợ 500.000 bảng Anh để hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi bão và lũ lụt gần đây ở Việt Nam.