Ánh sáng soi đường

Vòng thi cấp cụm “Ánh sáng soi đường” chính thức khởi tranh

Ngày 8/4, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, vòng thi cấp Cụm Đoàn trực thuộc Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015, chính thức được khởi tranh. Tới dự Hội thi, có đồng chí Lâm Phương Thanh, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Khởi động Hội thi “Ánh sáng soi đường" lần thứ III, năm 2019

Ngày 25-3, tại trường ĐH Giao thông Vận tải, Lễ khai mạc Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019 chính thức diễn ra. Hội thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - thương binh và xã hội phối hợp tổ chức.

Khai mạc Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 8/3, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo khai mạc Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề “Ánh sáng soi đường” năm 2015.