ảnh hưởng đến môi trường

Bụi phát sinh từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân ảnh hưởng đến dân cư

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận trao đổi thông tin liên quan đến việc khắc phục, kiểm soát tình trạng bụi phát sinh tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Khẩn trương khắc phục ảnh hưởng môi trường của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc thực hiện các giải pháp khắc phục ảnh hưởng đến môi trường của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.