ảnh hưởng bởi covid-19

Hà Nội có hơn 414.000 người bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được nhận trợ cấp

Ngày 29/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội.

Quy định về những trường hợp được hỗ trợ do dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19. Quyết định này có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành (24/4/2020). Các chế độ quy định tại quyết định này được áp dụng từ ngày 1/4/2020.

VPBank giải quyết hồ sơ giảm, giãn nợ cho người vay bị ảnh hưởng bởi COVID-19

VPBank mới đây vừa công bố số liệu thống kê giai đoạn 1 (tính đến ngày 4/5) về việc giảm, giãn và gia hạn nợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.