anh bộ đội cụ Hồ

Những dấu ấn tự hào về anh Bộ đội cụ Hồ

Giai điệu Tự hào tháng 12 sẽ là một chương trình âm nhạc đặc biệt, khi kể một câu chuyện lịch sử về sự hình thành, phát triển của quân đội ta trong 70 năm hình thành và phát triển.