ăngten

Lắp ăngten, nhân viên điện máy bị điện giật nguy kịch

Trong khi anh X. đưa ăngten dựng lên cao gần bình điện và đường dây điện hạ thế thì bất ngờ bị phóng điện phát ra tiếng nổ lớn khiến anh X. bị rơi từ ban công xuống đất bất tỉnh…