ăn uống phung phí

Trời đã sinh Ta còn sinh chi Hắn?!

Ngày nảy ngày nay, làng nọ có một tay chuyên trộm gà. “Tay nghề” của hắn thuộc hàng siêu đẳng, đến nỗi hắn có thể báo trước sẽ trộm gà nhà ai, và nhà đó dù có phòng bị thế nào cũng mất gà.